Presentació

Motivació

És conegut el debat que hi ha, tant en els circuits acadèmics com en els mitjans de comunicació, sobre el grau d’aplicació de la normativa lingüística oficial pels parlants. Cal, doncs, una recerca sistemàtica i fonamentada sobre el grau d’implantació de la normativa que identifiqui els factors que hi incideixen, per poder intentar, posteriorment, trobar-hi solucions.

Objecte de recerca

L’acrònim Avalnorm designa l’equip investigador que pretén avaluar el grau d’implantació de la normativa. L’objecte de recerca del grup, doncs, és el grau d’implantació de les formes o estructures normatives oficials, especialment, en els registres formals, escrits i orals.

Objectius

Els nostres objectius són mesurar el grau d’implantació de les formes o estructures normatives oficials en registres formals. Un cop identificada una forma o estructura oficial més o menys implantada, ens ocupem d’esbrinar-ne els factors explicatius i, si escau, de proposar mesures correctores pertinents.

Marcs teòrics i metodologies

La nostra recerca s’emmarca en l’àmbit de la lingüística aplicada. D’acord amb aquesta disciplina, per a l’avaluació de la implantació de la normativa s’adopten metodologies i marcs teòrics diversos. Aquesta recerca se situa en diversos moments del procés ideal d’ensenyament-aprenentatge-ús, en funció dels quals recorrem a perspectives diverses, com ara l’anàlisi del discurs, la psicologia social, l’ensenyament-aprenentatge de llengües, la sociolingüística o la psicolingüística, entre d’altres.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Canvia )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Canvia )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Canvia )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Canvia )

Connecting to %s