publicacions

2013

Costa, Joan (2013). «Decisions sociolingüístiques i lingüístiques preses en una recerca: aplicació pràctica de la circularitat de Slama Cazacu (1984)». Dins Llanes, À. (et al.) (ed.). La lingüística aplicada en l’era de la globalització. Lleida: Universitat de Lleida. 349-354.
  Costa, Joan (2013). «DELADI, una anàlisi de l’ús i de la percepció dels relatius en català». Dins Casanova, E.; Calvo, C. (ed.). Actes del 26é Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010). Berlín: de Gruyter. II, 565-570.
Font-Rotchés, Dolors; Paloma, David (2013). «Ramon Pellicer vs. Xavi Coral. Caracterització de l’entonació dels titulars televisius». Dins Casanova, E.; Calvo, C. (ed.). Actes del 26é Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010). Berlín: de Gruyter. VI, 475-486.
  Paloma, David (2013). «La representació del col·loquial mediatitzat. Aproximació a un model de quatre constituents». Caplletra 55. 1-20.

2012

Bach, Carme; Martí, Jaume (2012). «De terme a mot comú. El paper dels diccionaris». Terminàlia 5. 26-32.
  Costa, Joan (2012). «L’ús de les preposicions per i per a en les definicions de la 1a edició del DGLC». Dins Pradilla, M. À. (ed.) Fabra, encara. Actes del III Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” (Tarragona, 17, 18 i 19 de desembre de 2008). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 249-258.
  Costa, Joan (2012). «La Gramàtica catalana (1956), de Pompeu Fabra, davant la possibilitat de qui subjecte o complement directe en oracions relatives». Dins Pradilla, M. À. (ed.) Fabra, encara. Actes del III Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” (Tarragona, 17, 18 i 19 de desembre de 2008). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 259-268.
Font-Rotchés, Dolors; Paloma, David (2012). «Tendencias entonativas en los titulares televisivos en catalán». CLAC. Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 51. 50-81.

2011

Brunetti, Lisa; Bott, Stephan; Costa, Joan; Vallduví, Enric (2011). «A multilingual annotated corpus for the study of information structure».Dins Konopka, M. (et al.) (ed.). Grammatik und Korpora 2009. Dritte Internationale Konferenz. Mannheim, 22.-24.09.2009. Tübingen: Narr Francke Attempto. 305-327.

2010

Bernal, Elisenda; Sinner, Carsten (2010). «És superenrotllat: la parla juvenil catalana té recursos propis?». Dins Cabré, M. T. (et al.) (ed.). Actes del I Congrés Internacional de Neologia a les llengües romàniques (CINEO). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada – Universitat Pompeu Fabra.331-351.
  Costa, Joan (2010). «Sobre el discurs normatiu de l’Institut d’Estudis Catalans». Document de recerca (RECERCAT).
  Costa, Joan (2010). «Conceptes labovians pertinents per a la planificació lingüística del català». Llengua & Literatura 21. 249-268.
  Costa, Joan (2010). «La traducció de textos de Pompeu Fabra a l’anglès». Dins Creus, I.; Puig, M.; Veny, J. R. (ed.). Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Lleida, 7-11/09(2009). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. I, 475-479.
Labèrnia, Aina (2010).
Proposta metodològica per a l’avaluació de la implantació de la norma dels pronoms relatius en català. Document de recerca (RECERCAT).
Paloma, David (2010). 50 obres de llengua del segle XXI. Ressenyes i propostes de recerca. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

2009

Bernal, Elisenda; Sinner, Carsten (2009). «Al seu rotllo: aproximació al llenguatge juvenil català». Zeitschrift für Katalanistik 22. 7-36.
  Costa, Joan (2009). La norma sintàctica del català segons Pompeu Fabra. Munic: Peniope.
  Costa, Joan (ed.) (2009). Pompeu Fabra (1868-1948). The Architect of Modern Catalan. Selected writings. Amsterdam: John Benjamins.
  Costa, Joan (2009). «Deladi: Un análisis estilístico de los relativos en catalán». Dins: Bretones, C. M. (et al.) (ed.). Applied Linguistics Now: Understanding Language and Mind / La lingüística aplicada actual: comprendiendo el lenguaje y la mente. Almeria: Universidad de Almería. 1017-1026.
  Font, Dolors; Paloma, David (2009). «Notas sobre los énfasis de palabra en los titulares televisivos». Actas Icono 14 A4. 481-499.
  Labèrnia, Aina (2009). Subtitulació d’obres teatrals: Nora, de Henrik Ibsen. Document de recerca (RECERCAT). 
  Mestres, Josep M.; Costa, Joan; Oliva, Mireia; Fité, Ricard (2009). Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. esm. i augm. Barcelona: Eumo: Universitat de Barcelona: Universitat Pompeu Fabra: Associació de Mestres Rosa Sensat.

2008

Bernal, Elisenda (2008). «La sociedad de la información en Cataluña: soluciones terminológicas espontáneas vs. propuestas planificadas». Dins: Sinner, C.; Wesch, A. (ed.). El castellano en las tierras de habla catalana. Frankfurt – Madrid: Vervuert – Iberoamericana. 345-357.
  Costa, Joan (2008). «El canvi lingüístic segons Pompeu Fabra». Dins: Blas Arroyo, J. L.; Casanova Ávalos, M.; Velando Casanova, M.; Vellón Lahoz, J. (ed.). Discurso y sociedad II. Nuevas contribuciones al estudio de la lengua en contexto social. Castelló: Universitat Jaume I. 515-524.
  Costa, Joan (2008). «Sobre els models de llengua als mitjans de comunicació: una experiència didàctica». Dins: Baldaquí, J. M. (et al.) (ed.). Symposia Philologica: Ensenyament de la llengua i de la literatura, traducció i noves tecnologies16. [Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.] 189-202.
  Costa, Joan (2008). «Qui codifica estandarditza». Dins: Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Castelló de la Plana en homenatge a les Normes de Castelló (14 i 15 de desembre de 2007). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 87-100.
  Paloma, David; Rico, Albert (2008). Diccionari de dubtes i barbarismes. Barcelona: Edicions 62.

2007

Bernal, Elisenda (2007). «Formació de verbs, variants morfològiques i neologismes: entre la genuïnitat i el calc». Dins: Lorente, M. (et al.) (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Volum II: Deixebles. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada – Universitat Pompeu Fabra. 197-208.
  Bernal, Elisenda (2007). «Fabra i la formació de paraules: els criteris morfològics». Dins: La figura i l’obra de Pompeu Fabra. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. 115-126.
  Costa, Joan (2007). «Réflexions sur la diffusion de la norme linguistique catalane». Dins Viaut, A. (dir.). Variable territoriale  et promotion des langues minoritaires. Pessac: Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine. 287-300.
  Costa, Joan (2007). «Els criteris de codificació sintàctica de Pompeu Fabra». Dins: Montserrat, A.; Cubells, O. (ed.). Entorn i vigència de l’obra de Fabra. Actes del II Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». Valls: Cossetània. II, 181-190.
  Costa, Joan (2007). «La sintaxi segons Pompeu Fabra (1891-1948)». Dins: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes. Homenatge a Joseph Gulsoy / 3. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 121-146.
  Costa, Joan (2007). «Recensió del llibre de Sinner, Carsten (ed.) (2005): Norm und Normkonflikte in der Romania. München: Anja Gärtig, 243 p.». Estudis Romànics XXIX.357-362.
  Costa, Joan (2007). «Hi ha un estàndard del dialecte central de la llengua catalana?». Estudios Catalanes. Revista internacional de lengua, literatura y cultura catalanas 5. 93-109.
  Paloma, David; Balaguer, Enric (2007). XIX Premi d’assaig breu. Penya Joan Santamaria. Barcelona: La Busca Edicions.
  Paloma, David; Rico, Albert (2007). «La adaptación de neologismos en los medios de comunicación en catalán». Dins: Campos Souto, Mar; Muriano Rodríguez, Montserrat; Pérez Pascual, José Ignacio (ed.). El nuevo léxico. A Coruña: Universidade da Coruña. Anexos de Revista de Lexicografía, 4. 139-149.

2006

Bassols, Margarida; Paloma, David (2006). «Quines locucions per a quines relacions en la redacció periodística. Usos i propostes». Dins: Salvador, V.; Climent, L. (ed.). El discurs prefabricat II: fraseologia i comunicació social. Castelló: Universitat Jaume I. 243-266.
  Costa, Joan (2006). «Criteria for linguistic codification and completion». Dins: Dell’Aquila, V.; Iannàcaro, G.; Stuflesser, M. [ed.]. ALPES EUROPA – Soziolinguistica y language planning. Atti del convegno = Ac dl convegn = Akten des Symposiums Alpes Europa, Urtijëi/Sankt UlrichOrtisei (12-14.12.2002). [S. ll.]: Regione Autonoma Trentino Alto-Adige: Autonome Region Trentino-Südtirol: Istitut Cultural Ladin Majon di Fascegn: Centre d’Études Linguistiques pour l’Europe. 36-53.
  Paloma, David (2006). «Si parlem d’orientacions lingüístiques». En Perspectiva 2. 31-33.
  Paloma, David; Rico, Albert (2006). Dubtes i barbarismes. Barcelona: Edicions 62 – La Vanguardia.

2005

Bach, Carme (2005). «Discurs i lexicografia: ALCOR. Una proposta d’aplicació per a la representació dels connectors reformulatius». Dins: Cabré, M. T.; Bach, C. (ed.). Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada – Universitat Pompeu Fabra. 251-261.
  Bernal, Elisenda (2005). «El sufijo –ejar y la norma: un sospechoso habitual». Dins: Sinner, C. (ed.). Norm und Normkonflikte. Munic: Peniope. 131-144.
  Costa, Joan (2005). Norma i variació sintàctiques: la concepció de Pompeu Fabra (1891-1948). Girona: Universitat de Girona.
  Costa, Joan (2005). «La norma en català: nocions i denominacions». Dins: Normes i identitats = Normen und Identitäten. Sprachwissenschaftliche Beiträge des 19. Deutschen Katalanistentags. Köln 2003. Titz-Müntz: Axel Lenzen. 21-33.
  Costa, Joan (2005). «Recensió del llibre de Xavier Rull (2004), La formació de mots. Qüestions de normativa, Vic, Eumo Editorial, 416 p.». Estudis Romànics XXVII.399-407.
  Costa, Joan (2005). «Proposta d’ús de l’apòstrof davant de mots començats amb una consonant fricativa seguida d’una altra consonant». Llengua i Ús 34. 58-59.
  Fargas, F. X.; Paloma, David. (2004). «Els mitjans de comunicació en català i la naturalització del sufix -ing en la formació de mots». Els Marges 75. 87-98.
  Paloma, David; Rico, Albert (2005). No et confonguis! Diccionari de mots que es confonen. Barcelona: Empúries.

2004

Bassols, Margarida; Castellanos, Josep-Anton; Cros, Anna; Faura, Neus; Paloma, David; Rico, Albert; Santamaria, Laura; Segarra, Mila; Torrent, Anna M. (2004). La subtitulació del col·loquial. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
  Bassols, Margarida; Faura, Neus; Paloma, David; Rico, Albert; Segarra, Mila; Torrent, Anna M. (2004). «La qualitat de la llengua en la televisió en català». Quaderns del CAC número extraordinari. 231-264.
  Paloma, David (2004). «Phonetic habits signaling incipient linguistic change in Catalan». Estudios Catalanes 2. 67-78.

2003

Bach, Carme (2003). «Del discurso a la lexicografía: Propuesta de aplicación para los conectores reformulativos». Organon 17 (35). 301-310.

2002

Paloma, David (2002). Llengua i ciutat. Terrassa: Fundació Torre del Palau.

2001

Costa, Joan (2001). «Norma i procés d’estandardització». Dins: Pradilla, M. À. (ed.). Societat, llengua i norma. A l’entorn de la normativització de la llengua catalana. 41-55.

2000

Costa, Joan (2000). «Pompeu Fabra, entre les “parts de l’oració” i les “classes de mots”». Dins: La lingüística de Pompeu Fabra. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana: Universitat Rovira i Virgili. II, 97-113.
  Costa, Joan (2000). “O conceito de ‘norma’ em Linguistica, Sociolinguistica e Planificaçao Linguistica”. Agália. Revista Internacional de Associaçom Galega de Língua 61. 3-21.
  Costa, Joan (2000). «“Cronopeixera”: neologia i norma». Articles. Revista de Didàctica de la Llengua i la Literatura 21. 81-85.
  Costa, Joan (2000). «El concepte de norma en lingüística, sociolingüística i planificació lingüística». Els Marges 68. 89-105.
  Paloma, David; Rico, Albert (2000). Diccionari de pronunciació en català. Barcelona: Edicions 62.
  Paloma, David; Segarra, Mila (2000). Llengua oral i llengua escrita a les sèries de televisió. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
  Paloma, David; Segarra, Mila (2000). De l’oral a l’escrit: la subtitulació per a sords en els programes de ficció de TVC. Barcelona: Pagès Editors.

1999

Paloma, David (1999). «De la llengua catalana a les sèries de televisió». Anàlisi 23. 73-92.

1998

Bach, Carme; Solé, Xavier (1998). «Algunos vacíos y asistematicidades en las representaciones lexicográficas: el género gramatical y los conectores reformulativos parafrásticos». Dins: Vázquez Orta, I.; Guillén Galve, I. (et al.) (ed.). Perspectivas pragmáticas en lingüística aplicada. Saragossa: Anúbar Ediciones. 355 – 363.
  Bassols, Margarida; Faura, Neus; Martí, Jaume; Paloma, David (1998). Criteris de transcripció. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
  Costa, Joan (1998). «La norma lingüística a l’ensenyament». Articles. Revista de Didàctica de la Llengua i la Literatura 16. 85-98.
  Costa, Joan (1998). «“Tot Los Angeles i mig Estats Units estan en crisi.” Notes sobre l’ús de ‘mig’ i ‘tot’ davant de topònims». Llengua i Ús 12. 32-36.
  Costa, Joan (1998). «Intent de sistematització d’un ús de la preposició a davant de complement directe». Escola Catalana 351. 36-40.
  Faura, Neus; Paloma, David; Torrent, Anna M. (1998). La llengua de televisió de Catalunya. Materials per a l’anàlisi. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
  Paloma, David (1998). El català col·loquial a les sèries de televisió de Catalunya. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
  Paloma, David; Rico, Albert (1998). Document de lèxic. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
  Paloma, David; Rico, Albert (1998). Diccionari de dubtes del català. Barcelona: Edicions 62.

1997

Costa, Joan (1997). «La teoria laboviana i l’estandardització lingüística». Dins: Actes del Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística = Proceedings of the European Conference on Language Planning (Barcelona, 9 1 10 de novembre de 1995). Barcelona: Generalitat de Catalunya. 25-33.
  Paloma, David (1997). Decisions internes sobre el model de llengua. Barcelona: Empúries.
  Paloma, David; Rico, Albert (1997). Diccionari de barbarismes. Barcelona: Edicions 62.

1996

Costa, Joan (1996). «La teoria laboviana i la norma lingüística». Dins: El nord-occidental entre dues llengües? Actes de les Jornades d’estudi del català nord-occidental. Lleida,15-18 de novembre. Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs. 145-165.
  Costa, Joan (1996). «Els “llibres d’estil(s)” i la planificació lingüística». Escola Catalana 328. 16-19.
  Paloma, David (1996). «L’elaboració d’un conte partint de la base textual narrativa». Llengua i Ús 6. 36-42.

1995

Costa, Joan (1995). «La dinamització de l’assessorament lingüístic» [Transcripció d’una taula rodona amb 4 directors de centre de normalització lingüística, moderada per Joan Costa]. Llengua i Ús 3. 37-44.
  Costa, Joan (1995). «Els subcodis lèxics estàndard i normatiu en els diccionaris». Anuari de Filologia. Llengua i Literatura Catalanes 18/C/6. 37-56.
  Bassols, Margarida; Dolç, Mavi; Paloma, David; Rico, Albert; Santamaria, Laura; Segarra, Mila; Torrent, Anna M. (1995) «Adapting translation for dubbing to the customer’s requirements». Translatio 3-4. 410-417.
  Bassols, Margarida; Dolç, Mavi; Paloma, David; Rico, Albert; Santamaria, Laura; Segarra, Mila; Torrent, Anna M. (1995). «Le modèle de langue des chaînes de télévision catalanes (TV3, Canal 33)». Translatio 3-4. 478-492.
  Costa, Joan (1994). Ressenya del llibre Sintaxi normativa: Estat de la qüestió, de Joan Solà. Llengua i Ús 1. 39-40.

1989

Costa, Joan (1989). Ressenya del llibre Punts conflictius de català. Deu estudis sobre normativa lingüística, de Josep Ruaix. Com. Ensenyar Català als Adults 19. 43-44.
Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s